Ako zmeniť poplatok v predpise

Počas šk. roka sa niekedy môže zmeniť situácia a je potrebné upraviť poplatky, ktoré boli nastavené na začiatku.
Postup závisí od toho, či sa poplatok zmenil pre všetkých platiteľov alebo len pre konkrétnych platiteľov.

Upozornenie:
Pri každej zmene v predpise (aj pri zmene viditeľnosti) systém automaticky odosiela správu o zmene / pridaní / zmazaní predpisu.
Podľa toho, či chcete zmenu oznámiť rodičom, si môžete posielanie notifikácií ponechať zapnuté alebo nastaviť ich dočasné pozastavenie.
Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti


I. ÚPRAVA POPLATKU PRE VŠETKÝCH PLATIEĽOV NARAZ

1. v záložke 'Predpisy' treba otvoriť predpis cez ozubené koliesko
2. v riadku pre potrebný mesiac prepísať poplatok
-> ak predpis obsahuje modifikácie, poplatok zmeniť iba v stĺpci potrebnej modifikácie, kde došlo ku zmene
3. uložiť zmeny

Príklad:
- v predpise pre ŠKD boli na začiatku roka nastavené poplatky pre celý šk. rok v rovnakej výške 15 eur
- nastala však situácia, že školský klub bol decembri celý mesiac zatvorený - poplatok škola teda nevyberá žiaden
=> poplatok pre december treba vynulovať pre základný predpis aj pre modifikáciu
** mohol by sa aj vymazať celý riadok, ak sa poplatok ruší, ale je lepšie v predpise ponechať všetky mesiace kvôli automatickému prenosu predpisu na ďalší šk. rok

Notifikácia - správu o zmene predpisu systém odosiela všetkým, čo majú daný predpis.II. ÚPRAVA POPLATKU JEDNÉMU PLATITEĽOVI

1. v záložke 'Predpisy' treba otvoriť predpis cez názov predpisu alebo ikonku panáčikov na konci riadku
2. v zozname platiteľov vyhľadať žiaka
3. v stĺpci pre konkrétny mesiac poplatok vymazať / alebo prepísať jeho výšku - podľa konkrétnej situácie
-> ak zadáte vlastnú sumu, bude zobrazovaná červenou farbou na odlíšenie od bežných poplatkov
4. uložiť zmeny

Príklad:
- v predpise pre ŠKD boli na začiatku roka nastavené poplatky pre celý šk. rok v rovnakej výške
- žiak Oliver Dubák nenavštevoval školský klub celý október a november - škola preto nežiada poplatky za tie mesiace (celkovo ale nebol odhlásený z ŠKD)
=> poplatky mu treba zmazať iba pre konkrétne mesiace

Notifikácia - správu o zmene predpisu systém odosiela iba platiteľovi, ktorému bol menený poplatok.Tip:
Ak predpis obsahuje veľmi veľa platiteľov (no nie všetkých), ktorým sa poplatok zmenil na rovnakú sumu pre niektorý mesiac, môže byť jednoduchšie zmeniť najprv poplatok pre všetkých (podľa bodu I.) a následne upraviť poplatok individuálne tým používateľom, ktorým sa poplatok nezmenil (podľa bodu II. vpísať konkrétnu sumu poplatku).


Prijaté platby za obdobie, kedy sa spätne zruší poplatok

Ak už rodičia zaplatili poplatok na nejaký mesiac vopred a tento poplatok je nakoniec potrebné vynulovať, netreba riešiť preplatky ani ich vrátenie rodičom či presúvanie na EduPage.
Systém automaticky prijaté peniaze vždy použije na pokrytie poplatkov zaradom podľa dátumu splatnosti.
Vyúčtovanie preplatkov postačuje robiť na konci šk. roka (pokiaľ samozrejme dieťa neodíde zo školy alebo z iného dôvodu rodič nepožiada o vrátenie preplatku).
Príklad:
Ak škola vymazala poplatok napr. za december pre ŠKD, tak u žiakov, ktorí mali december uhradený, sa peniaze presunú a uhradia január. Rodičia teda nemusia platiť ďalší mesiac - vo svojom konte nevidia žiaden poplatok za december, no januárový poplatok už vidia ako uhradený.


III. Zmena poplatku + potrebné ponechať aj pôvodný poplatok

V niektorých prípadoch sa dodatočne zmení suma, ktorú potrebujete vyzbierať, ale tiež potrebujete ponechať v predpise aj pôvodný poplatok nezmenený.
Najčastejším príkladom sú rôzne kurzy (lyžiarsky, plavecký...) alebo akcie (divadlo, exkurzia, ...).

Otvorte predpis (cez ozubené koliesko) a pridajte ďalší poplatok:
-> ak sa poplatok zvyšuje -> doplňte sumu vo výške doplatku
-> ak sa poplatok znižuje -> doplňte sumu vo výške preplatku, no zapíšte ju so záporným znamienkom
=> sumárne budú poplatky za predpis v správnej sume
-> poplatky môžete pomenovať - rodičia tak uvidia, že ide o doplatok / vratku za ten konkrétny predpis

Nakoniec treba tiež zapísať prijaté platby (doplatky) alebo vyplatené platby (vratky), aby rodičia videli vyrovnané poplatky za predpis.

Viac Ako zadať do predpisu vratku (napr. za lyžiarsky) - úprava poplatku a vrátenie preplatkuPozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby