Získanie súhlasu zákonného zástupcu s prevzatím AG samotestov neplnoletým žiakom formou prihlasovacej akcie

Škola pravidelne odovzdáva AG samotesty rodičom.
Ak sa škola rozhodne distribuovať testy priamo žiakom, aby rodič nemusel zakaždým vstúpiť do budovy školy, škola môže získať súhlas s prevzatím AG samotestov neplnoletým žiakom prostredníctvom prihlasovania sa na akciu.
Je nutné, aby sa rodič vyjadril za každé svoje dieťa zvlášť.

Na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Prihlasovanie.

Kliknite na 'červené plus' a zvoľte možnosť 'Nová prihlasovacia akcia'.

Zadajte názov prihlasovacej akcie.
Do 'Poznámky' môžete napísať krátky komentár k prihlasovaniu.
V časti 'Prihlasovanie' zadajte údaj o dátume a čase kedy je možné sa prihlásiť a udeliť tak svoj súhlas o prebratie domácich AG testov vašim dieťaťom.

V časti 'Účastníci' zvoľte triedy, v ktorých sa môžu rodičia prihlásiť, pravdepodobne to budú všetky triedy v škole.

Teraz pridajte možnosti, z ktorých si rodičia môžu vyberať (tzv. ciele).
Kliknite na '+ pridať prázdny cieľ'.

Napíšte text možnosti.
(Pozn.: Ak si želáte, v prihlasovacej akcii môžete skombinovať 2 akcie - zisťovanie záujmu o testy a udelenie súhlasu s preberaním neplnoletým žiakom.)
Pridajte ďalší prázdny cieľ pre ďalšiu možnosť,...

V časti 'Pravidlá' nastavte chybovú hlášku a pravidlo pre rodičov vybrať práve jednu z možností.

Aby sa rodičia dozvedeli o prihlasovacej akcii, je potrebné prihlasovaciu akciu zverejniť (vráťte sa do úvodnej časti) a kliknúť na "Uložiť".

Kde si môžete pozrieť výsledky?
Zvoľte 'Spravovať akcie'


a pri prihlasovacej akcii kliknite na 3 bodky a zvoľte Výsledky.

Výsledky si môžete pozrieť podľa účastníka, podľa jednotlivých cieľov alebo vo veľkej prehľadnej tabuľke. Cez ikonu obálky môžete rodičom, ktorí prejavili záujem poslať hromadne správu. Napríklad s informáciami o ďalšom postupe.

Ak v období pred koncom zisťovania záujmu vidíte, že niektorí rodičia ešte nehlasovali, môžete ich upozorniť správou.
Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu

Všetky návody k modulu: Prihlasovanie na akcie / Ankety