Vlastné/nepreddefinované zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty

Škola môže zistiť záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu.
Je nutné, aby rodič vyjadril záujem za každé svoje dieťa zvlášť.

Na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Prihlasovanie.

Kliknute na 'červené plus' a zvoľte možnosť 'Nová prihlasovacia akcia'.

Zadajte názov prihlasovacej akcie.
Do 'Poznámky' môžete napísať krátky komentár k prihlasovaniu.
V časti 'Prihlasovanie' zadajte údaj o dátume a čase kedy je možné sa prihlásiť a tak vyjadriť svoj záujem o domáce AG samotesty.

V časti 'Účastníci' zvoľte triedy, v ktorých sa môžu rodičia prihlásiť, pravdepodobne to budú všetky triedy v škole.

Teraz pridajte možnosti, z ktorých si rodičia môžu vyberať (tzv. ciele).
Kliknite na '+ pridať prázdny cieľ'.

Napíšte text možnosti.
Pridajte ďalší prázdny cieľ pre ďalšiu možnosť,...

V časti 'Pravidlá' nastavte chybovú hlášku a pravidlo pre rodičov vybrať práve jednu z možností.

Aby sa rodičia dozvedeli o prihlasovacej akcii, treba prihlasovaciu akciu zverejniť (vráťte sa do úvodnej časti) a kliknúť na "Uložiť".

Kde si môžete pozrieť výsledky?
Zvoľte 'Spravovať akcie'


a pri prihlasovacej akcii kliknite na 3 bodky a zvoľte Výsledky.

Výsledky si môžete pozrieť podľa účastníka, podľa jednotlivých cieľov alebo vo veľkej prehľadnej tabuľke. Cez ikonu obálky môžete rodičom, ktorí prejavili záujem poslať hromadne správu. Napríklad s informáciami o ďalšom postupe.

Ak v období pred koncom zisťovania záujmu vidíte, že niektorí rodičia ešte nehlasovali, môžete ich upozorniť správou.
Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu

Všetky návody k modulu: Prihlasovanie na akcie / Ankety