Školská akcia - Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Škola sa môže rozhodnúť získať Informovaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou žiaka na školskej akcii cez EduPage pomocou Prihlasovacej akcie.
Je nutné aby rodič vyjadril záujem a súhlas za každé svoje dieťa zvlášť.

Na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Prihlasovanie.


Kliknutím na 'červené plus' rozbalíte ponuku možných akcií. Zvoľte Preddefinovanú akciu 'ŠKOLSKÁ AKCIA - INFORMOVANÝ SÚHLAS zákonného zástupcu'.V poli 'Poznámka' nájdete preddefinované znenie súhlasu s účasťou na školskej akcii. Informácie o školskej akcii je potrebné vyplniť vždy pre každú organizovanú akciu.


V časti Prihlasovanie zadajte údaj o dátume a čase kedy je možné sa prihlásiť a tak vyjadriť svoj záujem.


V časti 'Účastníci' zvoľte triedy, ktorých žiaci sa môžu testovania zúčastniť.


Možnosti, z ktorých si rodičia môžu vyberať (tzv. ciele), sú už preddefinované. Odporúčame ich nemeniť, aby EduPage vedel s týmito preddefinovanými možnosťami ďalej pracovať.


Sekciu pravidlá tiež nemeňte. Určujú, že rodičia si musia vybrať práve jednu z možností Súhlasím/Nesúhlasím.

Aby sa rodičia dozvedeli o prihlasovacej akcii, treba prihlasovaciu akciu zverejniť a uložiť.

Kde si môžete pozrieť výsledky?
Zvoľte 'Spravovať akcie'


Pri prihlasovacej akcii kliknite na 3 bodky a zvoľte Výsledky.

Výsledky si môžete pozrieť podľa účastníka, podľa jednotlivých cieľov alebo vo veľkej prehľadnej tabuľke. Cez ikonu obálky môžete súhlasiacim poslať hromadne správu. Napríklad s informáciami o ďalšom postupe.

Ak v období pred koncom zisťovania vidíte, že niektorí rodičia ešte nehlasovali, môžete ich upozorniť správou.
Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu

Všetky návody k modulu: Prihlasovanie na akcie / Ankety