Novinka: Počítanie dovolenky

dovolenka, čerpanie dovolenky

Aktuálne - nový kalendárny rok Administrátor: Ako zadať počet dní dovolenky pre nový kalendárny rok?

V dochádzke zamestnancov pribudlo počítanie dovolenky podobne ako sa počíta náhradné voľno. Pre nastavenie počiatočného stavu dovolenky je vhodné prekliknúť sa na september, kde je možnosť dopísať priamo do políčka zostatok dovolenky, prípadne ju preniesť z minulého roka. Toto má k dispozícii administrátor:

Dovolenka sa čerpá cez modrý úväzok s písmenom "D". Úväzok "D" značí čerpanie dovolenky a úväzok "nD" znamená získavanie dovolenky. Dole pod dochádzkovým listom sa nachádza tlačidlo pre zistenie aktuálneho stavu dovolenky, ktorý má každý zamestnanec k dispozícii:

Čerpanie dovolenky môžete riešiť cez suplovanie Ako nastaviť spôsob zarátavania dôvodov neprítomnosti zo suplovania?
Prípadne si to vedia zamestnanci manuálne zaznačiť: Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?
K dispozícii je aj report "zostatok dovolenky":