Administrátor: Ako zadať počet dní dovolenky pre nový kalendárny rok?

Nová dovolenka , presun dovolenky, nový kalendárny rok

Počet nevyčerpaných dní dovolenky zamestnanca si môžete skontrolovať pri prekliknutí na december v tlačových zostavách alebo v počítadle dovolenky. Prípadne môžete zamestnancov upovedomiť, aby si dovolenku vyčerpali, inak sa im automaticky prenesie do nového kalendárneho roka.

Počet dní dovolenky pre nový kalendárny rok zadáte hromadne cez tlačidlo "plus" pre konkrétny výber zamestnancov na januárový deň nového školského roka.