Suplujúci učiteľ - čo môže robiť v ETK?

Slovenčina Čeština

Čo môže robiť suplujúci učiteľ v ETK:

Suplujúci učiteľ nemôže zadávať žiakom známky.
Pokiaľ učiteľ chýba dlhodobo, musí túto situáciu riešiť administrátor EduPage:

a) Cez dlhodobé suplovanie: Dlhodobé suplovanie

Aby mohol v tejto situácii suplujúci učiteľ zadávať známky, musí mu administrátor explicitne prideliť právo zadávať známky v tejto hodine.
Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?

b) Vymeniť v hodine učiteľa: Výmena / zmena učiteľa počas školského roka
Po pridaní suplujúceho učiteľa do pôvodnej hodiny bude mať suplujúci učiteľ automaticky právo zadávať známky.