Organizátor - ako si pozriem žiakov prihlásených do okresných a krajských kôl

1. Na hlavnej obrazovke vyberte Prehlaď žiakov

2. Vyberte súťaž, kolo a kategóriu. Napríklad:

Olympiáda so slovenského jazyka/okresné kolo/kategória C.

Uvidíte zoznamy žiakov prihlásených na dané kolo.
Zobrazia sa Vám predvolené stĺpce s údajmi. Avšak viete si vybrať a dať zobraziť aj ďalšie údaje:
Ako zobraziť ďalšie informácie o žiakoch, ktoré nevidím (napr. triedu, ročník)?

V stĺpci Kontakt pre organizátorov vidíte meno a email účiteľa, ktorého viete v prípade potreby kontaktovať ohľadom tejto súťaže.
Pri žiakoch uvidíte aj či ich rodičia podali Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Poznámky:
- kým rodičia nepodali súhlas so spracovaním osobných údajov, v zoznamoch vidíte namiesto mena a priezviska iba iniciály súťažiaceho
Prečo nevidím celé meno žiaka, len jeho iniciály?

- ak je záznam preškrnutý, znamená to že registrácia bola zmazaná
organizátorom - Organizátor - ako zmazať nesprávnu registráciu žiaka?
alebo učiteľom - Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže?

- v prvom stĺpci je zobrazený jedinečný súťažný kód pre daného žiaka a dané kolo súťaže. V prípade online súťaži, si žiaci spustia test zadaním tohto kódu. V prípade iných súťaži môžete tento kód použiť na jednoznačnú identifikáciu žiaka v konkrétnej súťaži, kategórii a kole.
Napr. ak na škole sú dvaja žiaci s iniciálkami M. K. - každý z nich má svoj jedinečný kód, pod ktorým súťažil.
V prípade, že potrebujete hocičo riešiť ohľadne daného žiaka, komunikujte s povereným učiteľom uvedením tohto súťažného kódu, aby bolo jasné o koho presne sa jedná a v ktorej súťaži.

Viac návodov pre administráciu súťaží:
Prístup pre organizátorov