Prístup pre organizátorov

Slovenčina Organizátor - základné informácie
Slovenčina Organizátor - ako sa prihlásim do prostredia pre administráciu súťaží?
Slovenčina Organizátor - kde uvidím zoznam škôl, ktoré zaregistrovali žiakov do súťaže?
Slovenčina Organizátor - ako si môžem pozrieť výsledkové listiny zo školských, okresných, krajských kôl
Slovenčina Organizátor - ako si pozriem žiakov prihlásených do okresných a krajských kôl
Slovenčina Organizátor - ako zistím, ktorí rodičia podali súhlas so spracovaním osobných údajov
Slovenčina Organizátor - prehľad mojich súťaží
Slovenčina Ako zobraziť ďalšie informácie o žiakoch, ktoré nevidím (napr. triedu, ročník)?
Slovenčina Organizátor - ako zmazať nesprávnu registráciu žiaka?
Slovenčina Prečo nevidím celé meno žiaka, len jeho iniciály?
Slovenčina Organizátor - ako zadám žiakom body v okresnom alebo krajskom kole súťaže?
Slovenčina Organizátor - ako pozývať súťažiacich do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Pri registrácii sa zadával email na žiaka, prečo ho ako organizátor nevidím?
Slovenčina Organizátor - ako vytlačiť diplom alebo potvrdenie o účasti v súťaži?
Slovenčina Ako poslať diplomy elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Organizátor - ako nastavím údaje o organizácii, ktorá vydáva diplom alebo potvrdenie o účasti v súťaži?
Slovenčina Ako v administračnom prostredí stiahnuť súbory, ktoré žiaci odovzdali?
Slovenčina Ako si zobraziť všetkých žiakov podľa počtu bodov (tj. zrušiť zoskupenie žiakov podľa škôl)?