Prečo nevidím celé meno žiaka, len jeho iniciály?

V stĺpci Meno a Priezvisko sa zobrazujú iniciály, pokiaľ žiak/rodič zatiaľ nepotvrdil organizátorovi súťaže informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.


Akonáhle je súhlas podaný (je to vidieť v stĺpci Súhlas), objaví sa plné meno a priezvisko.


Ak chcete urgovať podanie informovaného súhlasu, môžete to riešiť prostredníctvom učiteľa, ktorý žiaka registroval. Jeho emailová adresa sa nachádza v stĺpci "Admin email". Prípadne prostredníctvom emailu na žiaka, ak bola takáto informácia povinná pri registrácii žiaka.

Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaží?
Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?

Viac návodov pre administráciu súťaží: Prístup pre organizátorov