Organizátor - ako zmazať nesprávnu registráciu žiaka?

Ak z nejakých dôvodov potrebujete zmazať nesprávnu registráciu žiaka, zaškrtnite v hornej časti obrazovky políčko "Umožniť vymazať záznamy".


Pri kódoch žiakov sa objaví tlačidlo "X".


Kliknutím na toto tlačidlo sa objaví dialógové okno. Ak chcete naozaj túto registráciu vymazať, je treba potvrdiť stlačením OK.


Vymazaná registrácia žiaka sa v prehľade zobrazí preškrtnutá.


Ak ste registráciu vymazali omylom, stlačením tohto tlačidla sa dá registrácia obnoviť.

Viac informácií: Prístup pre organizátorov