Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?

zdieľanie materiálov, školská knižnica

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Vyberte hodinu. Ak sa k danému predmetu nachádzajú v EduPage štandardy, zobrazia sa v ľavej časti obrazovky ročníky.
Kliknutím na ikonu šipky si môžete zobraziť témy ŠVP k danému predmetu a k danému ročníku.


Počet materiálov, ktoré sa k téme nachádza v EduPage, sa zobrazí pri názve témy. Zaškrtnutím témy sa materiály zobrazia v pravej časti obrazovky.


V štandardoch môžete taktiež vyhľadávať. Do vyhľadávača zadajte tému, ku ktorej hľadáte materiály. Zobrazia sa všetky štandardy, v ktorých sa vyhľadávané slovo nachádza.


Zaškrtnutím konkrétneho štandardu si zobrazíte materiály k danému štandardu.

Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?

Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage

Viac návodov: Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi