Domáce úlohy - základné informácie

Domáce úlohy zadávajú učitelia žiakom rozličnými spôsobmi, záleží od konkrétneho učiteľa.
V EduPage sa nachádza modul Domáce úlohy, ktorého používanie prináša veľa výhod pre učiteľov i žiakov.

Výhody pre učiteľa:

 • Učiteľ vidí všetky zadané domáce úlohy pre danú hodinu pekne pokope v záložke Výsledky.
 • Tu môže domácu úlohu ohodnotiť alebo zadať k DÚ komentár a poslať ho žiakovi.
 • Domácej úlohe môže učiteľ nastaviť rôzne stavy - napr. stav "Neurobil", alebo "Čiastočne", prípadne môže dať DÚ žiakovi "Na prepracovanie". Kontrola domácej úlohy
 • Systém sám eviduje, či žiak odovzdal úlohu načas, alebo až po stanovenom po termíne. Táto informácia sa učiteľovi zobrazuje v záložke Výsledky.
 • Učiteľ môže jedným zaškrtávacím políčkom umožniť žiakovi, aby mohol pripojiť k DÚ foto svojho vypracovania.
  Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
 • Učiteľ môže pripojenú fotku riešenia okomentovať priamo v EduPage a poslať ju žiakovi ako komentár.
  Nástroj na opravovanie odfotených riešení

  Výhody pre žiakov/rodičov:

 • Žiaci vidia domáce úlohy v mobilnej aplikácii zoradené podľa dátumu, dokedy treba úlohu odovzdať.
  DÚ v mobilnej aplikácii
 • Keď žiak domácu úlohu vypracuje, označí ju ako vybavenú. Nebude sa zobrazovať v zozname úloh, budú tam len aktuálne úlohy, ktoré čakajú na vypracovanie.
 • Ak učiteľ zadal DÚ s uzavretými otázkami, systém odpovede žiaka hneď opraví a zobrazí žiakovi, čo mal správne a čo nie.
 • Žiak si môže DÚ spustiť znova a precvičovať si učivo dovtedy, kým ho dobre neovláda.
 • Ak učiteľ zadal DÚ s otvorenou otázkou, do ktorej mal žiak pripojiť svoje odfotené riešenie, okomentované riešenie sa zobrazí žiakovi/rodičovi hneď po odoslaní učiteľom.

  Možnosti ako zadať žiakom DÚ:

 • Z triednej knihy učiteľ zadáva obvykle DÚ typu "Naučte sa básničku" alebo "Zopakujte si násobilku"
  Ako zadať DÚ z triednej knihy?
 • Pokiaľ zadávate úlohu typu "Vyriešte úlohy na str. 35/1-3", odporúčame zaškrtnúť pri zadávaní DÚ políčko "Umožniť žiakovi pripojiť foto riešenia". Uvidíte, ktorí žiaci úlohu naozaj urobili. Taktiež uvidíte, či žiaci učivo pochopili, alebo nie. Podľa toho sa môžete zariadiť na ďalšej hodine. Tento spôsob zadávania DÚ taktiež odporúčame vždy, ak majú žiaci pripojiť svoje riešenie - či už text, obrázok alebo súbor.
  Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
 • Ak máte v EduPage pripravené otázky, alebo chcete dať na DÚ žiakom otázky, ktoré sú v EduPage knižnici, postupujte pri zadávaní DÚ takto:
  Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
  Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
  Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?

  Ďalšie návody k domácim úlohám:

  Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
  Ako k DÚ pripojiť súbor?
  Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
  Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
  Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok

  Všetky návody k domácim úlohám pre učiteľa:
  Domáce úlohy

  Návody k DÚ pre žiakov:
  Domáce úlohy