Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Príklad: Učiteľ zadá žiakom ako dobrovoľnú DÚ. Žiaci, ktorí si DÚ urobia, môžu získať bonusové body.
Niektorí žiaci domácu úlohu vypracovali, niektorí nie. Zelené políčka označujú správne odpovede, červené políčka nesprávne odpovede.

Učiteľ si klikne na vytvorenie novej udalosti v žiackej knižke.

Učiteľ zvolí typ hodnotenia Body. Nastaví maximálny bodový zisk na 0 bodov. Akékoľvek body žiak získa, budú to body navyše.

Systém "vypočíta" pre všetkých, ktorí úlohu odovzdali, bodový zisk 0 bodov. Treba túto hodnotu ručne prepísať.

Po stlačení zeleného tlačidla "Zverejniť v žiackej knižke" sa známky prenesú do IŽK.