Mokytojas: kaip mokinius įvertinti papildomais taškais?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Pavyzdys: Mokytojas paskiria mokiniams savanorišką namų darbą. Kai kurie jį atliko, kai kurie - ne. Mokytojas nori įvertinti mokinius, kurie padarė namų darbą papildomais taškais.

Mokytojas sukuria naują priskyrimą (naują stulpelį) pažymių knygelėje.

Mokytojas pasirenka įvertinimo būdą - taškus ir nustato maksimalų taškų skaičių - 0, tai yra. visi gauti taškai bus papildomi taškai.

Papildomą taškus mokytojas turi įrašyti rankiniu būdu.

Mokytojas turi pasirinkti „Paskelbti pažymių knygelėje“.