ครู - วิธีให้คะแนนพิเศษกับนักเรียน

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ตัวอย่าง: ครูกำหนดการบ้านที่ไม่ได้บังคับให้ทำให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะทำหรือไม่ก็ได้ และครูต้องการตรวจการบ้าน (ของนักเรียนที่ทำการบ้าน) โดยที่ครูจะให้คะแนนพิเศษด้วย

คลิกที่ปุ่ม "สร้างการมอบหมายงานใหม่" (คอลัมน์ใหม่) ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เลือกวิธีการประเมิน - คะแนน จากนั้นครูตั้งคะแนนสูงสุงให้เป็น 0 (ซึ่งหมายความว่าคะแนนทั้งหมดที่ได้จากการทำงานนี้จะเป็น "คะแนนพิเศษ")

โดยครูจะต้องเติม"คะแนนพิเศษ"ด้วยตนเอง

จากนั้นเลือก "เผยแพร่ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"