Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Učiteľ môže žiakom prideliť 3 druhy domácej úlohy:
- domáca úloha s kontrolnými otázkami
- jednoduchá textová domáca úloha bez kontrolných otázok
- domáca úloha s priloženým súborom - študijným materiálom

Pre každý z týchto typov DÚ si ukážeme, kde vidí učiteľ spätnú väzbu, či si žiaci zadanie DÚ prečítali, resp. či ho vypracovali.

a) Domáca úloha s kontrolnými otázkami:
Ak učiteľ zadá žiakom úlohu s kontrolnými otázkami, tak vo výsledkoch vidí odpovede žiakov. Z toho má jasnú spätnú väzbu o tom, ktorí žiaci si úlohu vypracovali. Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

b) Jednoduchá textová domáca úloha bez kontrolných otázok:
Pokiaľ však učiteľ zadá žiakom jednoduchú textovú domácu úlohu typu "Naučte sa básničku Mor ho!" alebo "Prepočítajte príklady na strane 35/1-4", ako zistí, či si ju žiaci urobili?

Keď si žiak úlohu urobí, mal by ju v zozname domácich úloh označiť tlačidlom "Vybavené". Učiteľ potom vidí v záložke Výsledky pri danej domácej úlohe informáciu o tom, koľkí žiaci pri úlohe klikli na Vybavené.
Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?

c) Domáca úloha s priloženým súborom - študijným materiálom:
Učiteľ vo výsledkoch vidí, koľko žiakov si úlohu otvorilo, resp. si stiahlo priložený súbor.


Žiačka Mária Benková (100%) - úlohu si otvorila, aj si stiahla súbor.


Žiak Oto Šimonovič (50%) - úlohu si otvoril, ale súbor si nestiahol.