Domáce úlohy - pohľad učiteľa

Slovenčina Domáce úlohy - základné informácie
Slovenčina Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina Kontrola domácej úlohy
Slovenčina Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Prehľad neurobených domácich úloh po predmetoch