Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Učiteľ hodnotí napr. test s maximálnym počtom bodov 50. Žiakom zadáva body, ktoré systém na základe zvolenej stupnice prepočíta na percentá. Percentá sa potom započítavajú do výslednej známky. Je možné zvoliť váhu tohto hodnotenia. Známka má v tomto prípade len informatívu funkciu.

Prepočet bodov na percentá a známku je podrobne opísaný v tomto návode:
Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?

Pozrite si aj ďalšie možnosti hodnotenia:
Hodnotenie typu "Známky"
Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Hodnotenie typu "Body"
Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Hodnotenie typu "Percentá"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"