Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pri tomto type hodnotenia učiteľ nastaví maximálny počet bodov, ktoré žiaci môžu získať. Do príslušného stĺpca v žiackej knižke potom žiakom zadáva počet získaných bodov. Systém ich prepočíta na percentá.


Učiteľ môže zvoliť, s akou váhou sa percentuálny výsledok bude započítavať do výslednej známky.

Žiak uvidí bodový zisk aj získané percentá.

Pozrite si aj ďalšie možnosti hodnotenia:
Hodnotenie typu "Známky"
Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Hodnotenie typu "Body"
Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Hodnotenie typu "Percentá"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"