Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti

notifikácie, pozastavenie odosielania, obnovenie odosielania, predpis, viditeľnosť predpisu

English Slovenčina Deutsch

Pri manipulácii s predpisom a po jeho uložení systém automaticky odosiela správy používateľom, ktorí majú pridelený daný predpis. Správa obsahuje všeobecný text "Bol zverejnený / zrušený poplatok za ....".

Preto pokiaľ nastavuje nový predpis alebo robíte viaceré úpravy už existujúceho predpisu, je vhodné pracovať pri dočasnom vypnutí odosielania správ z modulu platby.
Rodičia tak nedostanú zbytočne veľa správ a nebudú hneď telefonovať do školy.


KOMU A KEDY SA ODOSIELAJÚ SPRÁVY

Správy sa posielajú buď všetkým používateľom alebo iba niektorým - podľa toho, akú zmenu ste v module platby alebo v predpisoch robil.

1. všetci používatelia - dostanú správu vždy

---> keď sa ukladá predpis ako celok = zelené tlačidlo 'Uložiť zmeny' v dialógovom okne pre editovanie predpisu ako celku
Vytvorenie nového predpisu v module platby

---> pri zmene viditeľnosti
- modulu ako celku
- pre niektorú skupinu používateľov
- konkrétneho predpisu
Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom

2. iba niektorí používatelia - ak škola používateľovi predpis

- pridáva - Ako pridať žiakovi predpis
- odoberá - Ako odobrať žiakovi predpis
- mení poplatok vo zviditeľnenom predpise - Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
Nezáleží na tom, kde pridávate/odoberáte používateľovi predpis - či cez zoznam používateľov v samotnom predpise alebo v časti 'Používatelia'.ODOSIELANIE SPRÁV JE MOŽNÉ DOČASNE VYPNÚŤ

V hornom menu časť 'Notifikácie' sa dá dočasne pozastaviť odosielanie. Pri vypnutých notifikáciách je aj iné označenie tejto záložky horného menu.

AKO ZISTÍM, KOMU A AKÉ SPRÁVY BOLI ODOSLANÉ

Automaticky odoslané správy sa dajú pozrieť v časti 'Notifikácie' v hornom menu -> 'Odoslané notifikácie - Prehľad'.
-> vyhľadávať môžete scrolovaním v zozname alebo
-> ak hľadáte konkrétne meno, môžete použiť klasickú kombináciu kláves Ctrl a písmena F a následne do políčka pre hľadanie zadať aspoň časť mena (treba zadávať s diakritikou)
Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby