Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Modul Školská jedáleň umožňuje žiakom a ich rodičom odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmenu menu cez ich konto v EduPage.

Zobrazenie na webovej stránke

Modul 'Školská jedáleň' nájdete priamo na úvodnej ploche ako jednu z dlaždíc alebo aj v ľavom menu v časti 'Komunikácia'.

Otvorí sa jedálny lístok, z ktorého je možné priamo kliknutím na tlačidlo odhlásiť / prihlásiť stravu. Na tlačidle je uvedený dátum a čas, dokedy je možné danú akciu vykonať (nastavuje si škola).
Nad tlačidlom sa nachádza rolovacie menu na výber jedla (A, B) v prípade, že škola varí viac jedál.

Príklad na obrázku - pohľad prihlásenej žiačky 25.6.2018 o 15:00
- pre pondelok (25.6.) sa zobrazuje, že bolo vydané menu A, môže už preto pridať hodnotenie.
- na utorok má odhlásený obed, ale keďže škola má povolené prihlasovať obed najneskôr do 14:30 predchádzajúceho dňa, už sa naň nedá prihlásiť
- na stredu má tiež odhlásený obed, avšak do utorka 14:30 sa ešte môže naň znovu prihlásiť
Tento obed si odhlásila v piatok 22.6.
- na štvrtok má žiačka vybraté menu B, ktoré môže ešte do stredy 14:30 zmeniť alebo do štvrtka 7:50 odhlásiť
- v piatok škola ponúka len jedno menu - menu A
Stlačením tlačidla "Prihlásiť" alebo "Odhlásiť" sa môže žiačka odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť.

Zobrazenie v mobilnej aplikácii

Na úvodnej obrazovke kliknite na sekciu 'Jedálny lístok'.
Zobrazí sa aktuálny deň a ak je možné sa ešte odhlásiť, pod posledným menu sa nachádza tlačidlo 'Odhlásiť sa'. V príklade na obrázku je povolené odhlasovanie a zmena menu do 8:00 aktuálneho dňa.
Medzi jednotlivými dňami sa dá posúvať šípkami v záhlaví dňa alebo kliknutím na dátum sa zobrazí kalendár pre rýchlejší výber dňa.

 • odhlasovanie

  Po kliknutí na tlačidlo 'Odhlásiť sa' systém ešte pýta potvrdenie o odhlásení.
  Potom pre deň, na ktorý je odhlásená strava, sa zobrazuje pod každým menu červenou informácia 'Odhlásené'.

 • zmena menu

  Treba kliknúť na požadované menu a následne potvrdiť cez 'Objednať toto jedlo'. Vybrané menu na každý deň sa zobrazuje na zelenom pozadí.  Informácia o vydanom jedle

  Informácia o prevzatí sa zobrazuje iba vtedy, ak škola používa čipy a čítačku v školskej jedálni a tiež ak škola má zapnutú funkcionalitu pre zobrazovanie informácie o prevzatí.

  Informácia o vydanom jedle sa nachádza v jedálnom lístku pri konkrétnom dni a tiež v schránke správ s príslušným dátumom. Táto správa je ale špecifická tým, že každou novou správou sa predchádzajúca vymaže.

 • zobrazenie na webe
  - v schránke správ pre posledný deň a iba pre vydané jedlo
  - v jedálnom lístku v riadku každého dňa textová informácia, pre aktuálny deň je text pre neprevzaté až do momentu prevzatia


 • zobrazenie v aplikácii
  - v schránke správ pre posledný deň a iba pre vydané jedlo
  - v jedálnom lístku pre uplynulý deň - vydané jedlo je v zelenom pozadí bez textu, neprevzaté jedlo v červenom pozadí s textom 'neprevzaté', aktuálny deň je zeleným (ako objednané jedlo)


  Ak dieťa rodičovi tvrdí, že bolo na obede, ale v aplikácii je stále ako neprevzaté, môže byť problém s aktualizáciou dát v konkrétnom konte, vtedy potrebné - Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
  Možnosť je aj, že dieťa nepriložilo dobre čip a čítačka ho nezaznamenala, prípadne škola mala vypnutý výdajný terminál. Vtedy treba kontaktovať vedúcu jedálne.  Rodič s viacerými deťmi

 • na webe - v pravom hornom rohu treba kliknúť na prihlásenie - práve vybrané dieťa je označené guličkou na začiatku riadku, pre výber iného dieťaťa treba kliknúť na jeho meno
 • v aplikácii - na úvodnej obrazovke v hornej lište je zobrazené meno dieťaťa, pre výber iného dieťaťa treba kliknúť na ikonku 'E' a vybrať druhé dieťa
  Vybrané návody pre rodičov pre modul jedáleň a platby:
  Platby - čo má rodič platiť
  Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí

  Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
  =Ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage rodičovským kontom?
  Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?