โรงอาหารโรงเรียน - การยกเลิกคำสั่งซื้อ / การส่งคำสั่งซื้อ / การเปลี่ยนรายการอาหาร

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

มอดูลโรงอาหารโรงเรียน ช่วยให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถสั่ง เปลี่ยน หรือยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของ EduPage เมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่หน้าหลัก จากนั้นเลือก "การสื่อสาร" ในเมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าใช้งานมอดูลโรงอาหารโรงเรียน

ผู้ใช้สามารถยกเลิก / สั่งอาหาร ได้โดยตรงเพียงคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก / สั่ง โดยระบบจะแจ้งช่วงเวลาที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้ที่ปุ่ม ยกเลิก / สั่ง นี้ (ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนด)
เมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่ด้านบนของปุ่มจะแสดงตัวเลือกของรายการอาหาร (ชุด A และ B) ในกรณีที่โรงเรียนมีรายการอาหารให้เลือกสั่ง

รูปภาพตัวอย่างแสดงการทำรายการของนักเรียนชื่อ Žaneta Antlova ในวันที่ 25 มิถุนายน ณ เวลา 15:00 น.
มีการเสิร์ฟรายการอาหารชุด A เรียบร้อยแล้ว และมีการให้คะแนนอาหารแล้ว
แต่มีการยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารของวันอังคาร และโรงเรียนกำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้ออาหารได้ภายในล่วงหน้า 1 วันทำการ ก่อนเวลา 14.30 น.
จึงไม่สามารถส่งคำสั่งซื้ออาหารได้แล้วสำหรับวันอังคาร
มีการยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารสำหรับวันพุธ (ซึ่งมีการยกเลิกคำสั่งนี้ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน) แต่นักเรียนสามารถส่งคำสั่งซื้ออาหารได้อีกครั้งก่อนเวลา 14.30 น. ของวันอังคาร
มีการเลือกและสั่งรายการอาหารชุด B สำหรับวันพฤหัสบดี ซึ่งนักเรียนสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนี้ได้ก่อนเวลา 7.50 น. ของวันพฤหัสบดี
มีเพียงตัวเลือกรายการอาหารเดียวที่โรงอาหารจะจัดเตรียมสำหรับวันศุกร์ (ชุด A)
นักเรียนสามารถยกเลิกหรือสั่งอาหารชุดนี้ได้โดยกดปุ่ม "สั่ง" หรือ​ "ยกเลิก"