Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda

omluvenky, odhlaseni

Slovenčina Čeština

Ak viete dopredu, že vaše dieťa bude chýbať, môžete zadať elektronickú ospravedlnenku aj vopred. Keď potom učitelia zadajú chýbanie, absencia vášho dieťaťa bude už ospravedlnená.

Ak vaša škola používa odhlasovanie z obedov cez EduPage, môžete dieťa zároveň odhlásiť z obeda. Pokiaľ zadávate chýbanie na celý deň, štandardne je zaškrtnuté aj odhlásenie z obeda. Pokiaľ chcete obed prevziať, zrušte zaškrtnutie.

Pokiaľ zadávate chýbanie na časť dňa, štandardne odhlásenie z obeda nie je zaškrtnuté.

Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?