Dochádzka a ospravedlnenky

Slovenčina Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Slovenčina Ako vidí rodič ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web
Slovenčina Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?