Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda

Slovenčina Čeština

Ak viete dopredu, že vaše dieťa bude chýbať, môžete zadať elektronickú ospravedlnenku aj vopred. Keď potom učitelia zadajú chýbanie, absencia vášho dieťaťa bude už ospravedlnená.

Ak vaša škola používa odhlasovanie z obedov cez EduPage, môžete dieťa zároveň odhlásiť z obeda. Pokiaľ zadávate chýbanie na celý deň, štandardne je zaškrtnuté aj odhlásenie z obeda. Pokiaľ chcete obed prevziať, zrušte zaškrtnutie.

Pokiaľ zadávate chýbanie na časť dňa, štandardne odhlásenie z obeda nie je zaškrtnuté.
Pozn.: pri ospravedlnenke na daný deň je odhlásenie z obeda možné iba do času, dokedy má škola odhlasovanie povolené (napr. do 8.00 ráno; do 14tej predchádzajúceho dňa a pod.)

Systém vás upozorní, za ktoré dni dieťa z obedov odhlási. Napr. keď odhlasujete dieťa na celý týždeň kvôli chorobe v 1.deň choroby už po čase umožňujúcom odhlásenie.Informácia, za ktoré dni je možné obedy odhlásiť, je viditeľná aj v mobilnej aplikácii.
Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?