מורה נעדר וחדר הלימוד עבור אותו השיעור

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

במקרה, שהמורה הנעדר וחדר הלימוד הם עבור אותו השיעור, אתה יכול להגדיר מילוי מקום בחלון אחד.

התוכנה תודיע לך באופן אוטומטי.

אותו מקרה הוא, כאשר יש שני מורים נעדרים באותו השיעור.

ניתן להגדיר את שתי ההחלפות באותו חלון.