Įvykis pavadavime

English Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Sukūrus naujus įvykius savo mokyklos kalendoriuje tam tikroms klasėms, su prižiūrinčiais mokytojais

jie bus automatiškai rodomi kasdieniame pavadavime.
Tada galite spustelėti šį Įvykį ir pasirinkti „Pridėti nesančius“. Tada atidarykite langą „Nauji nesantys“, jame jau bus pažymėti šiam įvykiui parinkti mokytojai ir klasėmis. Tada galite įprastai daryti pakeitimus.