הזז/העבר את השיעור

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אם אתה לא רוצה שלא ילמדו שיעור מסויים, אלא להעביר אותו ליום אחר, לחץ לחיצה ימנית על השורה עם השיעור הזה ומתוך תפריט בחר
"העבר". בחלון הבא התוכנה מראה לך את כל האפשרויות המתאימות למורה זה ולכיתה זו. המיקומים האלה מסומנים בירוק.
ניתן גם להעביר את השיעור לשבוע הקודם/הבא.
פשוט לחץ על "<<שבוע" או "שבוע>>".

ראה גם :

החלף את השיעור

להחליף/להצליב בין שיעורים