היעדרות המורה בהשגחה/ תורנות

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אם המורה שלך נעדר למשך חלק מן היום, אבל הוא יכול לעשות את התורנות שלו בזמן ההפסקה, אתה יכול לבטל את הסימון, אם ההיעדרות של המורה נוגעת גם לפני, בין, ואחרי זמן ההיעדרות של המורה.