הוספת עוד היעדרויות בו זמנית

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אתה יכול להוסיף עוד מורים/חדרי לימוד וכיתות בבת אחת.

פשוט לחץ על כפתור "עוד" בתיבת הדו שיח "היעדרות חדשה", ולאחר מכן בחר מורים חסרים / כיתות או חדרי לימוד.