Kopírovanie služieb a nadčasov

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

V prípade, že počas školského roka vypublikujete nový (ďalší) rozvrh, nie je nutné všetky už zadané služby/nadčasy/voľno znova nastavovať. Viete ich z predchádzajúceho rozvrhu skopírovať a potom už len doplniť prípadné zmeny.
Na karte "Nastavenia" kliknite na "Rozvrhy" a vyberte rozvrh do ktorého chcete skopírovať služby. Kliknite na "Nástroje" - "Kopírovať služby a voľno". V dialógovom okne potom vyberte, ktoré "služby a voľno" majú byť skopírované.

Ako nastaviť služby a voľno v online suplovaní nájdete tu:
Učiteľ - nastavenie detailov