העתק תורנויות/חובות

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

לאחר פרסום מערכת שעות חדשה שלך, אתה יכול פשוט להעתיק את כל החובות/התורנויות ואת הזמן החסום לשיבוץ, אשר כבר הוגדרו במילוי המקום המקוון עבור מערכת השעות הקודמת.

אתה יכול לעשות את זה ב "הגדרות" - "מערכת שעות". שם אתה יכול לבחור את מערכת השעות הממוקדת שלך (אשר אליה אתה רוצה להעתיק את התורנויות/חובות האלה), ולאחר מכן בחר "כלים" - "העתק: חובות וזמן חסום לשיבוץ".

בחלון חדש ניתן לבחור את מערכת השעות של המקור.