Učiteľ - nastavenie detailov

zobrazenie v suplovaní, služby a nadčasy, aprobácia

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Pre každého učiteľa môžete definovať určité informácie ohľadne suplovania:


A: V prvom vyznačenom stĺpci môžete zadať, či učiteľ môže suplovať alebo nie (napr. ak je to externý učiteľ, nebude suplovať).

B: V druhom stĺpci zadávate voľno a služby učiteľov na suplovanie. Kliknutím na ikonku sa zobrazí dialógové okno s rozvrhom učiteľa:


Viacnásobným liknutím na príslušnú pozíciu v rozvrhu učiteľa môžete zadať:
Červený krížik "X" - v daných časoch učiteľ nemôže suplovať.
Služba - môžete určiť, že počas niektorých hodín má učiteľ službu. To znamená, že ak v tom čase iný učiteľ je neprítomný, tento učiteľ je prvý, ktorý by mohol ísť suplovať. Musí byť pripravený na mimoriadne suplovania.
Nadčasové hodiny - v niektorých krajinách môžu učitelia zadať, ktoré hodiny sú nadčas. Program potom vytvorí štatistiku, koľko nadčasových hodín učiteľ odučil.

Malé číslo v rohu kartičky znamená, koľko osôb má v danú hodinu služba. Prejdením myšou ponad číslo sa zobrazia mená osôb, ktoré v tom čase majú službu. Nazývame aj pohotovosť alebo bodka.

C: V treťom stĺpci môžete priradiť učiteľa do vytvorenej aprobácie (skupina učiteľov, ktorí sa môžu navzájom odborne zasupovať).