פרטי המורה

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אתה יכול להגדיר מידע ספציפי על מילוי המקום עבור כל מורה בתפריט הגדרות / מורים:

A: העמודה הראשונה מציינת אם המורה יכול בכלל לעשות מילוי מקום.

B: בעמודה השנייה ניתן להגדיר את התורנויות ואת הזמן החסום לשיבוץ עבור המורים. לאחר לחיצה על סמל מערכת השעות קטן, חלון זה יופיע:

שדות אפורים מייצגים את מערכת השעות בפועל של מורה זה, ועם מספר קליקים ניתן להגדיר:

אדום "X" - המורה לא יכול לעשות מילוי מקום בזמן זה ,

תורנות - אם מורה כלשהו אינו זמין, המורה הזה צריך להיות מוכן להיקרא.
שעות נוספות - במדינות מסוימות מגדירים שיעורים מסוימים כשעות נוספות. לאחר מכן התוכנה מדווחת כמה שיעורי שעות נוספות המורה ביצע.

C: בעמודה השלישית אתה יכול לציין את המורה על הסכמה(קבוצה של מורים מקצועיים שתפקידם לבצע מילוי מקום ).