Definovanie typov suplovania

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Podobne ako dôvody absencie môžete zadať typy suplovania. Zakaždým, keď učiteľ supluje, môžete toto suplovanie klasifikovať. Pre jednotlivé typy suplovania môžete zadať názov a skratku.