הגדרת סוגי ההחלפות/מילוי מקום

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

בדומה לסיבות ההיעדרות, אתה יכול לציין את סוגי מילוי המקום. בכל פעם שמורה עושה מילוי מקום אתה יכול לסווג את ההחלפה. עבור סוגי מילוי המקום אתה יכול להזין שם, שם קיצור ואת ההערות שלך.