Učiteľ - Kontrola suplovania

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Prihlásený učiteľ automaticky vidí zmeny v suplovaní zvýraznené v sekcii Suplovanie.


Suplovanie, ktoré sa vás týka si môžete vyfitrovať aj v časti informácie pre mňa: