המורה - בדוק את מילוי המקום/ההחלפה היומית:

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

המורה המחובר רואה באופן אוטומטי את השינויים בהחלפה/מילוי המקום שלו מודגש ת בסעיף החלפה/מילוי מקום.

המערכת תדגיש באופן אוטומטי את החלופות הרלוונטיות עבורך