Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?

Slovenčina Čeština

Príklad: Vychovávateľka Emília Jánošíková má ŠKD ráno a aj poobede. Povedzme, že ráno chýba, ale poobede príde normálne do práce. Potrebujeme ju suplovať v rannej družine.

Nebudeme ju pridávať medzi chýbajúcich učiteľov.
Zvolíme Nástroje/Zmeniť inú hodinu. Vyhľadáme hodinu pre rannú družinu vychovávateľky Jánošíkovej a dvojklikom ľavým tlačidlom myši si ju otvoríme.

Stlačíme Zmeniť a vyberieme učiteľa, ktorý bude v rannej družine suplovať. V našom prípade je to učiteľka Ema Drobná.

Hotovo.

Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?
Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?