Suplovanie v ŠKD

Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (MŠ, ŠKD, krúžky, ZUŠ)?
Slovenčina Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?