התראות

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

כל אדם (מורה, תלמיד) המושפע מההחלפה יקבל הודעה בחינם על השינוי במערכת השעות שלו.
לסיכום של כל ההודעות השתמש בלחצן "התראות". בחלון חדש ניתן לראות את רשימת כל האנשים, אליהם נשלחו הודעות.