Pranešimai

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Visi asmenys (mokytojai, moksleiviai), kuriuos liečia pavadavimai, gaus pranešimą apie tvarkaraščio pokyčius.
Visų pranešimų santrauką galima atverti mygtuku „Pranešimai“ . Jame galite matyti visų asmenų, kuriems buvo išsiųsti pranešimai, sąrašą.