כיצד לאפשר צפייה במילוי המקום/החלפות באתר האינטרנט של בית הספר?

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

הגדרות ההדפסה שלך במילוי המקום מקושרות באופן אוטומטי עם סקירה ב EduPage. אם ברצונך לשנות הגדרות תצוגה, לחץ על
"אתר אינטרנט"

ובחלון החדש שקופץ, לחץ על

"התאמה אישית"

שיפורים בסקירה כללית של מילוי המקום/החלפות