Zverejniť suplovanie

English When are the changes in Online Substitution published to the webpage
Slovenčina Ako nastaviť zobrazovanie suplovania na web stránke školy
Slovenčina Nechceme publikované suplovanie zobrazovať verejnosti
Slovenčina Tlačové zostavy v suplovaní online