Nechceme publikované suplovanie zobrazovať verejnosti

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

Informácie pre študentov a učiteľov nastavte, aby sa zobrazovali iba prihláseným používateľom:Ak niektoré informácie nechcete zobrazovať vôbec, nastavte ich ako "Neaktivne".