Πως μπορώ να ορίσω ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει μέγιστο 3 συνεχόμενες περιόδους ή δύο διπλές;

English Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Ορίστε την παρακάτω σχέση και επιλέξτε τον εκπαιδευτικό τους εκπαιδευτικούς.