Ostatné

Slovenčina Dá sa predísť tomu, aby dve špecifické hodiny neboli vyučované súčasne ?
Slovenčina Zadajte, koľko hodín bude pred určitou pozíciou
Slovenčina Skupiny musia začínať v rovnakom čase
Slovenčina U nás po ôsmej vyučovacej hodine nechodí autobus, takže deti nemôžu končiť touto hodinou
Slovenčina Máme dvojhodinovku a jednohodinovky, ale dvojhodinovky nemôžu byť v pondelok
English Maximum one planning time lesson per day
Slovenčina Dejepis v 5A musí byť iba v stredu
English What does "Apply to" mean in the cardrelationships?
English What does the time map in advanced cardrelationships mean?
English How can I define that teacher can have max 3 consecutive periods(but he can have 2 doubles)
English Double lesson cannot be over certain breaks
English Double lesson cannot be on Monday/in the afternoon
English Checking room capacity
English Double lessons can not start on even periods