האם ניתן להשתמש הן בגרסה המקוונת והן בגרסה המקומית?

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

ניתן להשתמש הן ביישום המקוון והן במחשב מקומי, אך ניתן להשתמש בגירסה אחת בלבד ביום מסוים.

אז, אם אתה עושה מילוי מקום ביום רביעי בגירסה המקוונת, אתה יכול לעשות מילוי מקום בגירסה המקומית ביום חמישי ועדיין לפרסם זאת לגרסה המקוונת.

אם מכל סיבה שהיא,אתה רוצה לעשות את השינויים בגירסה המקומית ביום שבו כבר יש לך כמה שינויים שנוצרו בגירסה המקוונת, תצטרך תחילה למחוק את כל השינויים המקוונים מהגרסה המקוונת:

חשוב מאד :
אם אתה מבצע שינויים באופן מקוון, לא ניתן להעביר אותם לגרסה המקומית. אז אם אתה משתמש בשתי הגירסאות, או אם עברת מגירסה מקומית לגרסה המקוונת באמצע השנה, אז תצטרך לעשות את הדוחות ואת סיכום הנתונים הסטטיסטיים בגירסה מקוונת.