Iné

Slovenčina Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina Dá sa používať naraz aj PC aj online suplovanie?
Slovenčina Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?